Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej • ul. Legionów 122 D • 41 253 40 10 • coi@coi.skarzysko.pl

Loading…

Tereny inwestycyjne

Tereny inwestycyjne

Nieruchomość położona przy ul. Krakowska – Piłsudskiego – Paryska – Południowa

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona przy ul. Krakowska – Piłsudskiego – Paryska – Południowa o powierzchni całkowitej 5,0868 ha.

Nieruchomość stanowi działka gruntu nr ewid. 1/447 (obręb 5 Młodzawy, arkusz mapy nr 74) o powierzchni 0,3925 ha, położona przy ul. Asfaltowej. KW NR: KI1R/00005746/8  - działki o numerach: 25/3, 31/2, 14, 32/2, 23/4, 38/1, 26/2, 27/2, 5/2, 13/2, 13/3, 9/6, 8/9, 8/10, 11/5, 11/8, 10/6, 24/3, 17/5, 15/5, 15/6, 21/8, 19/8, 39/8, 38/2, 29/7,  33/2,  36/6,  34/7, 10/11,  9/9,  6,  43/4, 37/2, 37/3,  35/2, 35/3, 44/2, 40/2,; KW NR: KI1R/00029174/1 – działka o numerze: 18/5; KW NR: KI1R/00005209/2 – działki o numerach: 26/1, 27/1.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Usługi – obsługa transportu, handel wielkopowierzchniowy o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2 handel małopowierzchniowy, usługi hotelowe, biurowe, drobna produkcja- oznaczenie w tekście i na rysunku planu – symbolem 4UC i 5MN-U.

Lokalizacja na mapie:

Pozostałe informacje dotyczące nieruchomości:

Komunikat

Prosimy właścicieli gruntów o przysyłanie nam swoich ofert inwestycyjnych, zarówno terenów jak i obiektów. Oferty dostarczone nam w postaci wypełnionych tabel według standardów Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (do pobrania poniżej) zasilą naszą bazę danych ofert inwestycyjnych.

Wypełnione oferty prosimy przysyłać na adres coi@coi.skarzysko.pl. W przypadku pytań osobą do kontaktu jest Agnieszka Kluczewska tel. 41/253-40-10.

Pliki do pobrania:

  LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU                         PRODUCTION HALL OFFER

Dla inwestora


  • Atrakcyjne tereny inwestycyjneOferujemy tereny o różnej powierzchni, uzbrojone oraz z bezpośrednim dostępem do sieci dróg publicznych.

  • Wykształcona i silnie zmotywowana kadraW Skarżysku nie brakuje odpowiednio przygotowanych i zmotywowanych pracowników, a wysoki poziom kształcenia sprawia, że osoby te stanowią doskonałą bazę kadrową dla przedsiębiorstw.

  • Hale, biura i magazynyDysponujemy dużą ilością nieruchomości do zagospodarowania – o różnej powierzchni i różnym przeznaczeniu.

Nasi partnerzy

Newsletter. Zapisz się i bądź na bieżąco!

Kontakt

Media społecznościowe