Logo
Wydrukuj tę stronę

Nieruchomość położona przy ul. Słowackiego o powierzchni łącznej 0,8200 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość stanowią działki gruntu nr ewid. 42/8 i 35/15 (obręb 3 Place, arkusz mapy nr 21) o powierzchni łącznej 0,8200 ha zabudowana budynkiem gimnazjum, położona przy ul. Słowackiego 29.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Nieruchomość usytuowana jest na obszarze dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. jest to teren usług.

Lokalizacja na mapie:

Szkic sytuacyjny terenu:

Copyright © 2015 Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Żadna część jak i całość materiałów, zdjęć, filmów zawartych w portalu www.skarzysko.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie.

Projekt i wykonanie: agencja yellow tree