Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej • ul. Legionów 122 D • 41 253 40 10 • coi@coi.skarzysko.pl

Loading…

Tereny inwestycyjne

Tereny inwestycyjne

Nieruchomość położona przy ul. Rejowskiej o powierzchni łącznej 1,0904 ha

Nieruchomość została sprzedana

Opis nieruchomości: Nieruchomość stanowią działki gruntu nr ewid. 29/12, 178/3, 178/6 i 178/12 (obręb 11 Górna Kamienna, arkusz mapy nr 15) o powierzchni łącznej 1,0904 ha położone przy ul. Rejowskiej.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Działki usytuowane są na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Rejowska – Szydłowiecka” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej zatw. Uchwałą Nr 2/10/2002 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 lutego 2002 r., zgodnie z którym jest to teren przeznaczony pod lokalizację budownictwa usługowo-handlowego i przemysłowego nieuciążliwego.

Lokalizacja na mapie:

Szkic sytuacyjny terenu:

Komunikat

Prosimy właścicieli gruntów o przysyłanie nam swoich ofert inwestycyjnych, zarówno terenów jak i obiektów. Oferty dostarczone nam w postaci wypełnionych tabel według standardów Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (do pobrania poniżej) zasilą naszą bazę danych ofert inwestycyjnych.

Wypełnione oferty prosimy przysyłać na adres coi@coi.skarzysko.pl. W przypadku pytań osobą do kontaktu jest Agnieszka Kluczewska tel. 41/253-40-10.

Pliki do pobrania:

  LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU                         PRODUCTION HALL OFFER

Dla inwestora


  • Atrakcyjne tereny inwestycyjneOferujemy tereny o różnej powierzchni, uzbrojone oraz z bezpośrednim dostępem do sieci dróg publicznych.

  • Wykształcona i silnie zmotywowana kadraW Skarżysku nie brakuje odpowiednio przygotowanych i zmotywowanych pracowników, a wysoki poziom kształcenia sprawia, że osoby te stanowią doskonałą bazę kadrową dla przedsiębiorstw.

  • Hale, biura i magazynyDysponujemy dużą ilością nieruchomości do zagospodarowania – o różnej powierzchni i różnym przeznaczeniu.

Nasi partnerzy

Newsletter. Zapisz się i bądź na bieżąco!

Kontakt

Media społecznościowe