Logo
Wydrukuj tę stronę

Nieruchomość położona przy ul. Powstańców Warszawy o powierzchni łącznej 0,2010 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość stanowią działki gruntu ewid. 92/4, 93 i 94/3 (obręb 3 Place, arkusz mapy nr 17) o powierzchni łącznej 0,2010 ha. Uprzednio nieruchomość była zabudowana budynkiem wymiennikowni (wyburzonym w 2012 r.), po którym pozostała betonowa posadzka.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Nieruchomość usytuowana na obszarze dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze studium jest to teren mieszkaniowy o przewadze zabudowy wielorodzinnej. Według danych z ewidencji gruntów miasta Skarżysko-Kamienna działki oznaczone symbolami „B” i „Bp”.

Lokalizacja na mapie:

Szkic sytuacyjny terenu:

Copyright © 2015 Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Żadna część jak i całość materiałów, zdjęć, filmów zawartych w portalu www.skarzysko.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie.

Projekt i wykonanie: agencja yellow tree