Logo
Wydrukuj tę stronę

Nieruchomości położone przy ul. Pięknej o powierzchni łącznej 0,1431 ha

Opis nieruchomości:

- nieruchomość stanowi działka gruntu numer ewidencyjny 465 (obręb 4 Kamienna, arkusz mapy numer 27) o powierzchni 0,0713 ha,
- nieruchomość stanowi działka gruntu numer ewidencyjny 467 (obręb 4 Kamienna, arkusz mapy numer 27) o powierzchni 0,0718 ha.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: nieruchomości usytuowane są na obszarze dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. jest to teren mieszkaniowy o przewadze zabudowy jednorodzinnej.

Według danych z ewidencji gruntów miasta Skarżyska-Kamiennej działki oznaczone symbolem „Bp”.

Lokalizacja na mapie:

Szkic sytuacyjny terenu:

Copyright © 2015 Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Żadna część jak i całość materiałów, zdjęć, filmów zawartych w portalu www.skarzysko.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie.

Projekt i wykonanie: agencja yellow tree