Logo
Wydrukuj tę stronę

Nieruchomość położona przy al. Niepodległości o powierzchni łącznej 0,6883 ha

Opis nieruchomości: nieruchomość stanowią sąsiadujące ze sobą działki gruntu numer ewidencyjny 37/23 i 37/24 (obręb 3 place, arkusz mapy numer 21) o powierzchni łącznej 0,6883 ha.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: nieruchomość usytuowana jest na obszarze dla którego brak miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. jest to teren usług.

Według danych z ewidencji gruntów miasta Skarżyska-Kamiennej nieruchomość  oznaczona symbolem „B”.

Lokalizacja na mapie:

Szkic sytuacyjny terenu:

Copyright © 2015 Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Żadna część jak i całość materiałów, zdjęć, filmów zawartych w portalu www.skarzysko.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie.

Projekt i wykonanie: agencja yellow tree