Logo
Wydrukuj tę stronę

Nieruchomość położona w narożu ul. Sokolej i al. Tysiąclecia o powierzchni łącznej 1,1712 ha

Opis nieruchomości: nieruchomość stanowią sąsiadujące ze sobą działki gruntu numer ewidencyjny: 65/12, 65/13, 65/14, 65/15, 65/16 (obręb 3 Place, arkusz mapy numer 22), 115/4, 115/5, 115/6, 115/7, 115/9 115/18, 115/21, 130/25, 130/29, 130/33, 130/35, 130/40, 130/41, 226/4, 226/5, 229/5, 229/6, 229/7 i 229/8 (obręb 11 Górna Kamienna, arkusz mapy numer 23) o powierzchni łącznej 1,1712 ha oraz 1/2 udziału w działce numer ewidencyjny 65/1 (obręb 3 Place, arkusz mapy numer 22) o powierzchni 0,2435 ha.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Centrum” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej zatw. Uchwałą Nr XLVIII/38/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 kwietnia 2010 r. teren oznaczony symbolami: UC1 – o przeznaczeniu podstawowym - zabudowa usługowa, w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²  oraz KP1 i KP2 – o przeznaczeniu podstawowym - place publiczne.

Lokalizacja na mapie:

Szkic sytuacyjny terenu:

Copyright © 2015 Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Żadna część jak i całość materiałów, zdjęć, filmów zawartych w portalu www.skarzysko.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie.

Projekt i wykonanie: agencja yellow tree