Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej • ul. Legionów 122 D • 41 253 40 10 • coi@coi.skarzysko.pl

Loading…

Poznaj miasto

Poznaj miasto

Miasto Skarżysko-Kamienna leży na północnym obrzeżu Gór Świętokrzyskich w dolinie rzeki Kamiennej. Od południa miasto graniczy z dużym kompleksem leśnym, przedzielonym drogą E-7. Skarżysko-Kamienna usytuowane jest na przecięciu głównych szlaków drogowych i kolejowych prowadzących z północy na południe i ze wschodu na zachód kraju.

Największe znaczenie dla miasta ma droga ekspresowa nr 7 wiodąca z Gdańska przez Warszawę, Skarżysko-Kamienną i Kraków do granicy ze Słowacją oraz droga nr 42 na kierunku Łódź - Skarżysko-Kamienna - Rzeszów, łącząca przemysłowe miasta północne województwa.

Duże znaczenie mają także przebiegająca przez miasto linie kolejowe: Warszawa - Skarżysko-Kamienna - Kraków oraz Łódź - Skarżysko-Kamienna - Przemyśl. Warto dodać, że Skarżyski węzeł kolejowy jest jednym z 11 największych w Polsce.

Skarżysko-Kamienna to miasto o bogatych tradycjach przemysłowych.

Przez wiele lat w Skarżysku-Kamiennej dominował przemysł metalowy, obuwniczy, energetyczny oraz kolejnictwo. Obecnie podane gałęzie gospodarki zmniejszają swoją rolę na rzecz sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Obszary działania tych przedsiębiorstw to głównie: handel i naprawy, przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, transport, obsługa nieruchomości, pośrednictwo finansowe.

Największe inwestycje dokonano w gospodarce komunalnej, handlu, w branży dystrybucji paliw oraz w przemyśle. W Skarżysku-Kamiennej funkcjonuje kilkanaście oddziałów i ekspozytur banków, kilka kancelarii notarialnych, adwokackich, sieć biur rachunkowych.

Sprawnie działają organizacje samorządu gospodarczego: Stowarzyszenie Przedsiębiorcy Skarżyska oraz Cech Rzemiosł Różnych.

Komunikat

Prosimy właścicieli gruntów o przysyłanie nam swoich ofert inwestycyjnych, zarówno terenów jak i obiektów. Oferty dostarczone nam w postaci wypełnionych tabel według standardów Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (do pobrania poniżej) zasilą naszą bazę danych ofert inwestycyjnych.

Wypełnione oferty prosimy przysyłać na adres coi@coi.skarzysko.pl. W przypadku pytań osobą do kontaktu jest Agnieszka Kluczewska tel. 41/253-40-10.

Pliki do pobrania:

  LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU                         PRODUCTION HALL OFFER

Dla inwestora


  • Atrakcyjne tereny inwestycyjneOferujemy tereny o różnej powierzchni, uzbrojone oraz z bezpośrednim dostępem do sieci dróg publicznych.

  • Wykształcona i silnie zmotywowana kadraW Skarżysku nie brakuje odpowiednio przygotowanych i zmotywowanych pracowników, a wysoki poziom kształcenia sprawia, że osoby te stanowią doskonałą bazę kadrową dla przedsiębiorstw.

  • Hale, biura i magazynyDysponujemy dużą ilością nieruchomości do zagospodarowania – o różnej powierzchni i różnym przeznaczeniu.

Nasi partnerzy

Newsletter. Zapisz się i bądź na bieżąco!

Kontakt

Media społecznościowe