Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej • ul. Legionów 122 D • 41 253 40 10 • coi@coi.skarzysko.pl

Loading…

Tereny inwestycyjne

Tereny inwestycyjne

Nieruchomości położone przy ul. Młodzawy o powierzchni łącznej 0,5501 ha

Opis nieruchomości:

- nieruchomość stanowi działka gruntu numer ewidencyjny 123/1 (obręb 5 Młodzawy, arkusz mapy numer 70) o powierzchni 0,0855 ha,
- nieruchomość stanowi działka gruntu numer ewidencyjny 123/2 (obręb 5 Młodzawy, arkusz mapy numer 70) o powierzchni 0,0859 ha,
- nieruchomość stanowi działka gruntu numer ewidencyjny 123/3 (obręb 5 Młodzawy, arkusz mapy numer 70) o powierzchni 0,0858 ha,
- nieruchomość stanowi działka gruntu numer ewidencyjny 123/4 (obręb 5 Młodzawy, arkusz mapy numer 70) o powierzchni 0,1007 ha,
- nieruchomość stanowi działka gruntu numer ewidencyjny 123/6 (obręb 5 Młodzawy, arkusz mapy numer 70) o powierzchni 0,0833 ha,
- nieruchomość stanowi działka gruntu numer ewidencyjny 123/7 (obręb 5 Młodzawy, arkusz mapy numer 70) o powierzchni 0,1089 ha.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: nieruchomości usytuowane są na obszarze dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. jest to teren mieszkaniowy o przewadze zabudowy jednorodzinnej.

Według danych z ewidencji gruntów miasta Skarżysko-Kamienna działki oznaczone symbolami „Ps” i „R”. Wydane decyzje o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegających na budowie domów jednorodzinnych na działkach przeznaczonych do sprzedaży.

Lokalizacja na mapie:

Szkic sytuacyjny terenu:

Komunikat

Prosimy właścicieli gruntów o przysyłanie nam swoich ofert inwestycyjnych, zarówno terenów jak i obiektów. Oferty dostarczone nam w postaci wypełnionych tabel według standardów Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (do pobrania poniżej) zasilą naszą bazę danych ofert inwestycyjnych.

Wypełnione oferty prosimy przysyłać na adres coi@coi.skarzysko.pl. W przypadku pytań osobą do kontaktu jest Agnieszka Kluczewska tel. 41/253-40-10.

Pliki do pobrania:

  LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU                         PRODUCTION HALL OFFER

Dla inwestora


  • Atrakcyjne tereny inwestycyjneOferujemy tereny o różnej powierzchni, uzbrojone oraz z bezpośrednim dostępem do sieci dróg publicznych.

  • Wykształcona i silnie zmotywowana kadraW Skarżysku nie brakuje odpowiednio przygotowanych i zmotywowanych pracowników, a wysoki poziom kształcenia sprawia, że osoby te stanowią doskonałą bazę kadrową dla przedsiębiorstw.

  • Hale, biura i magazynyDysponujemy dużą ilością nieruchomości do zagospodarowania – o różnej powierzchni i różnym przeznaczeniu.

Nasi partnerzy

Newsletter. Zapisz się i bądź na bieżąco!

Kontakt

Media społecznościowe