Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej • ul. Legionów 122 D • 41 253 40 10 • coi@coi.skarzysko.pl

Loading…

Tereny inwestycyjne

Tereny inwestycyjne

Nieruchomość położona w narożu ul. Sokolej i al. Tysiąclecia o powierzchni łącznej 1,1712 ha

Opis nieruchomości: nieruchomość stanowią sąsiadujące ze sobą działki gruntu numer ewidencyjny: 65/12, 65/13, 65/14, 65/15, 65/16 (obręb 3 Place, arkusz mapy numer 22), 115/4, 115/5, 115/6, 115/7, 115/9 115/18, 115/21, 130/25, 130/29, 130/33, 130/35, 130/40, 130/41, 226/4, 226/5, 229/5, 229/6, 229/7 i 229/8 (obręb 11 Górna Kamienna, arkusz mapy numer 23) o powierzchni łącznej 1,1712 ha oraz 1/2 udziału w działce numer ewidencyjny 65/1 (obręb 3 Place, arkusz mapy numer 22) o powierzchni 0,2435 ha.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Centrum” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej zatw. Uchwałą Nr XLVIII/38/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 kwietnia 2010 r. teren oznaczony symbolami: UC1 – o przeznaczeniu podstawowym - zabudowa usługowa, w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²  oraz KP1 i KP2 – o przeznaczeniu podstawowym - place publiczne.

Lokalizacja na mapie:

Szkic sytuacyjny terenu:

Komunikat

Prosimy właścicieli gruntów o przysyłanie nam swoich ofert inwestycyjnych, zarówno terenów jak i obiektów. Oferty dostarczone nam w postaci wypełnionych tabel według standardów Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (do pobrania poniżej) zasilą naszą bazę danych ofert inwestycyjnych.

Wypełnione oferty prosimy przysyłać na adres coi@coi.skarzysko.pl. W przypadku pytań osobą do kontaktu jest Agnieszka Kluczewska tel. 41/253-40-10.

Pliki do pobrania:

  LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU                         PRODUCTION HALL OFFER

Dla inwestora


  • Atrakcyjne tereny inwestycyjneOferujemy tereny o różnej powierzchni, uzbrojone oraz z bezpośrednim dostępem do sieci dróg publicznych.

  • Wykształcona i silnie zmotywowana kadraW Skarżysku nie brakuje odpowiednio przygotowanych i zmotywowanych pracowników, a wysoki poziom kształcenia sprawia, że osoby te stanowią doskonałą bazę kadrową dla przedsiębiorstw.

  • Hale, biura i magazynyDysponujemy dużą ilością nieruchomości do zagospodarowania – o różnej powierzchni i różnym przeznaczeniu.

Nasi partnerzy

Newsletter. Zapisz się i bądź na bieżąco!

Kontakt

Media społecznościowe